GÜMRÜK VE TİCARET DERGİSİ

HAZİRAN 2015

YENİ BİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ HİKAYESİ

KÜTAHYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

 

GİRİŞ

Değerli okurlarımız!

Bu yazımızda, bir gümrük müdürlüğünün sıfırdan kuruluş hikayesini aktarmaya ve bunu söyleşi formatında yapmaya çalışacağım. Anlatılanların tamamında, kuruluş sürecinin kronolojik sıralamasına göre yaşanmış olaylar betimlenmiş ve yeri geldiğinde okuyucuyla karşılıklı diyalog tercih edilmiştir.

HAYAL

Yeni her şey hayalle başlar!

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün Kütahya Valilik makamına gönderdiği yazıda; Bakanlık Makamının Kütahya Gümrük Müdürlüğü kuruculuk görevini şahsıma tevdii ettiğini ve 14/11/2014 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz emrindeki görevimden  ayrıldığımı belirtiyordu.

Her şey işte bu  yazı ile başladı:

1987 yılında özel bir şirkette muhasebeci olarak başladığım meslek hayatım, Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme bölümünü Maliye ve Gümrük Bakanlığının bursuyla bitirmiş olmam nedeniyle Gümrük Teşkilatında 1992 yılında Ankara’da memur olarak devam etti.  Memuriyetimle birlikte part-time muhasebe ve OEM Bilgisayar işleriyle de uğraşırken, 2001 yılında Muayene Memuru olarak Karabük Gümrük Müdürlüğüne atanmamla beraber başladığım PC Gümrük Külliyatı projesinin alt yapısı 2003 yılında bitti ve gümrük ve dış ticaret mensuplarının tercih ve kullanımlarına sunuldu. PC Gümrük Külliyatı programı bu gün itibariyle 27 bin kullanıcıya ulaştı. 2006 yılında Gemlik Gümrük Müdürlüğüne tayin olduktan sonra 2011 yılında TBMM 24. Dönem Millet Vekilliği adaylığı için bir süreliğine çekildiğim memuriyetim 2014 yılında açılan yükselme sınavlarında Müdür Yardımcılığı unvanını alarak Kütahya Gümrük Müdürlüğüne Kurucu Gümrük Müdürü olarak atanmamla devam etti. Sıra dışı mesleki yaşantımda “kaderde gümrük kurmak da varmış” diyerek kolları sıvayıp“gümrük kurma” işine de böylelikle başlamış oldum.

14 Kasım  2014 tarihi Cuma gününe denk geliyor, 15 (onbeş) günlük mehil müddeti olmasına karşın doyasıya tatil yapmak, çocuklarımla zaman geçirmek pek de mümkün değil! malum, tayinler geç yapılmış, okullar çoktan başlamıştı bile. Mudanya’da geçen son bir yılımı, hiç sormayın! yeterince dinlenme fırsatı bulmuştum. Hayır! derhal göreve başlamam ve teşkilatımız için kendi çapımda yeni bir sayfa açmam gerektiğine inanıyordum. O geceden itibaren Pazartesi sabahına kadar hiç uyumadım, diyebilirim.

Evvela, üç gece iki gündüz internet ortamında Kütahya’yı sanayi, ticari, tarım ve coğrafi yönleri dahil tüm yönleriyle araştırdım; derinlemesine ilgili, yetkili ve etkin kişileri tespit etmeye çalıştım; biyografilerini, makalelerini, demeçlerini okudum/dinledim/izledim. Kütahya’ya gitmeden önce, bir Kütahyalı gibi hissetmeye başlamıştım.

17 Kasım 2014 Pazartesi günü uykusuz da olsam çıktım yola, hiçbir kişi veya kuruluşa uğramadan tek başıma tüm şehri gezdim, Müdürlüğümüz için öngörülen ve o günkü yönetimde bulunan Bölge Müdürlüğümüz heyetinin de kabul ettiği sadece personel için yemek ve servis konusunda anlaşamadıkları I. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içindeki Karakol binasını da gezmiş, Olabildiğince demoralize olmuş halimle Zafer Havalimanını ve diğer organize sanayi bölgelerini de gezme fırsatı bulmuştum. Şehrin caddelerini de gezmeyi ihmal etmedim, en nihayetinde burası artık benim de yaşayacağım bir kentim olacaktı.

18 Kasım 2014 tarihinde nihayet Gümrük Müdürü sıfatımla ortaya çıktım ve sayın Valimizle tanışarak görevime başladım. Sırasıyla İl Ticaret Müdürümüz, Belediye Başkanımız, OSB Genel Müdürü ve Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası (KUTSO) Genel sekreterliği yetkilileri ile tanıştım. Tanışma faslından sonra, dışardan gördüğüm ve yeterince demoralize olduğum OSB deki karakol binasını rehber eşliğinde detaylı bir şekilde tekrar gezdim, inceledim, fotoğraf ve videoya çekerek Kütahya’dan ayrıldım. Bursa’ya vardığımda tekrar iki gece üç gündüz uyumadan yeniden ve daha derinlemesine bir mesaiye başlamıştım.

Eeeeeee, şimdi ne yapacaktım!

Hayır; O karakol binası gerek fiziki olarak ve gerek ise Kurumumuzun hedeflerine hiç bir şekilde uyumlu değildi. Neden kabul edilmiş, orası nasıl gümrük idaresi olabilir kararı alınmıştı! Hiç bir izah yapamıyor ve yanıt bulamıyordum.

Kaldı ki; Kütahya Gümrük Müdürlüğü’nün kurulması ilk olarak, Kütahya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 05.12.2012 tarihli 48 sayılı yazıları ile “...porselen/seramik sofra ve mutfak eşyası ihtisas gümrüğü olması amacıyla…” gündeme alındığı ve nihai olarak da 18 Ağustos 2014 tarihli, 29092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6711 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak kurulduğu ortadaydı.

O halde, herşeye sıfırdan başlamak gerekiyordu.

Üç günlük araştırma, üç günlük de gezi ve tanışmadan sonra detaylı yapılan inceleme ve tespitler doğrultusunda ortaya bir rapor çıkmış ve kısaca karakol binasının bu haliyle bırakın ihtisas gümrük müdürlüğü olmasını normal bir gümrük idaresi kapasitesini bile kaldıramayacak fiziki yetersizlikleri anlatılmış ve gümrük idaresinin öngörülen karakol binasına kurulamayacağı hususu rapor haline getirilerek 21 Kasım 2014 tarihi Basit Rapor Bölge Müdürlüğümüz aracılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımı sağlanmıştır.

Evet, artık her şeye sıfırdan başlanmıştı.

HİZMET BİNASI ARAYIŞI

Söz konusu Basit Raporda Kısaca;

-          Kuruluş talebinin ‘porselen/seramik sofra ve mutfak eşyası ihtisas gümrüğü’ olduğu,

-          Mevcut ihtisas yetkisinin Erenköy, Ankara ve İzmir TIR Gümrük Müdürlüklerinde bulunduğu,

-          Son bir yılda yurt dışından serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan toplam ithalat işlemlerin % 85 inin Erenköy Gümrük Müdürlüğünden yapıldığı,

-          Erenköy ve İzmir TIR Gümrük Müdürlüklerinin liman kentleri olması nedeniyle dış ticaret tedbirlerine konu edilen ihtisas konusu eşyanın ithalatının iç gümrüklerde yapılmasının günümüz koşullarında daha uygun olacağı,

-          Kütahya sanayisinin temel taşlarının porselen ve seramik üzerine kurulduğu ve bu bölgenin (Eskişehir, Afyon ve Uşak dahil) belirtilen sektör ihracatının % 50 sinin Kütahya’da mukim firmalar tarafından gerçekleştirildiği,

-          Zafer havalimanının kargo taşımacılığına da teşvik edilmesi için ihtisas gümrüğünün liman kentlerinden kaldırılmasının gerekli olduğu,

-          Alayunt / Kütahya lojistik depolama projesinde Kütahya Gümrük Müdürlüğünün etkin çalıştırılması durumunda yeni yatırımcıların (teşviklerde 4 ve 5.bölge olması hususu da dikkate alındığında) bu bölgeyi tercih etmelerine ve yeni katma değerler üretilmesine vesile olacağı,

-          İki adet nezarethane odası, bir adet sorgu odası, iki tuvalet, bir mutfak, dört oda ve bir holden ibaret karakol binasının bu haliyle gümrük idare hizmet binasına dönüştürülmesinin tadilatsız ve üzerine bir kat daha çıkılmadan mümkün olamayacağı,

-          Bu haliyle BİLGE sisteminin binaya kurulması halinde tekrardan tadilat yapılamayacağı gerçeğinden hareketle, ya mevcut öngörülen binanın tadilat yapılmasının akabinde gümrük idaresinin kuruluş işlemlerine başlanacağı ya da yeni bir idari bina ve/veya alan tahsis edilmesi gerektiği

vurgulanarak, söz konusu basit rapor ilgili kurum/kuruluşlara gönderilerek mevcut karakol binasının bu haliyle uygun ve yeterli olmadığı belirtilmiştir.

İlk olarak 20 Kasım 2014 tarihinde başlayan ve 03 Aralık 2014 tarihine kadar devam eden KUTSO ve OSB toplantılarda; Kütahya Gümrük Müdürlüğünün ilk kuruluşundan başlayarak talep edildiği şekliyle ihtisas gümrük müdürlüğü olması için çalışılması gerektiği, Kütahya’nın uluslararası ticaret ve ulusal bazda sanayicilerin yatırım yapmak isteyecekleri, Alayunt Lojistik projesine lokomotif görevi üstleneceği ve yeni bir sektörün Kütahya’ya kazandırılarak ekonomik gelişmenin çok daha hızlı olacağı ile ulusal programımız olan 2023 hedeflerine ulaşılmasında ancak ve ancak sanayi/üretim sektörlerinin taşra ve iç bölgelere kaydırılması ile sağlanabileceği, bu bağlamda Müdürlüğümüzün kuruluş çalışmalarına tüm kesimlerin destek olunması gerektiği vurgulanmıştır.

Kaldı ki yukarıda zikredilen gümrük müdürlüğünün kurulmasına ilişkin Valilik Makamının talep yazılarının son paragrafında, Kütahya dinamiklerinin talepleri ve teklifleri dillendirilerek; “…başta Kütahya-Afyon-Uşak ve Eskişehir illeri olmak üzere bölgemize ve ülkemize hizmet veren Zafer Bölgesel Havaalanı ile Kütahya Alayunt Lojistik Merkez Projesini tamamlayıcı bir unsur olarak görülen ihtisas gümrüğünün kurulması için gerekli olan hizmet binası, depo, antrepo gibi tesislerin ve her türlü alt yapının ihtiyacı karşılayacak şekilde hazırlanması ve söz konusu alt yapı ve tesislerin tamamlanarak gümrük birimlerinin kullanımına sunulması konusunda her türlü kolaylık sağlanacaktır.” ifadeleri yer almakta idi.

O halde, Kütahya erklerinin bu yeni projeyi sahiplenmesi gerekiyordu. Bu, aynı zamanda kendi taahhütleri değil miydi!

 

SEN KİM OLUYORSUN Kİ!

Bununla birlikte;

-          Daha önce 90’lı yıllarda Kütahya’da Gümrük Müdürlüğünün kurulmuş olmasına rağmen faaliyet alanı bulamadığı için kapatılmış olması,

-          Kütahya’nın coğrafi konumu itibariyle sınır kapılarına yakın olmadığı için kamuoyunda gümrüğün “sadece kapılardan ibaret olması gerektiği” algısı,

-          Zafer Hava Meydanının uluslararası yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğundan Kütahya Gümrük Müdürlüğünün de sadece yolcu işlemlerine bakmasının yeterliği olacağı,

-          Kaldı ki! hava meydanında Müdürlüğümüz için tahsis edilen beş adet ofisin bulunuyor olması ve daha önce gelen heyetin karakol binasının uygun olduğunu mütalaa etmiş olmaları,

gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde; yukarıda belirtilen karakol binasının bu kapsamda kurulacak bir gümrük müdürlüğünün hizmetleri için yeterli olacağı, zaman içinde Kütahya’da mukim firmaların ihracat ve ithalat taleplerini karşılayabilmesinin kafi olacağı, ihtiyaç duyulur ise daha sonra yeni hizmet binası ve gümrüklü sahanın belirlenmesinin daha uygun olacağı düşünülmüş de olabilir.

Buradan hareketle, basit raporda belirtilen projenin hayal ürünü olduğu, kurucu müdür olarak atanmış olmamın benzeri bir rapor yazma yetkisini verip vermediği gibi söylemlerde bulunulmasına sebep olması da pekala anlayışla karşılanabilir.

Ancak, ısrarlı ve genişletilmiş istişare toplantıları sonucunda Kütahya iline ihtisas gümrük müdürlüğünün kurulabileceği ve bunun Türkiye sanayisinin iç bölgelere daha hızlı yayılmasında öncülük edeceği, kırsal kalkınmaya destek olacağı vs. hususlar ayrıntılı bir şeklide değerlendirilmiş ve hizmet binası için yeni yerlere bakılmağa başlanmıştı.

HİZMET BİNASI TAHSİSİ

KUTSO yönetiminin de Gümrük Müdürlüğünün kurulması işlemlerinin hızla tamamlanması taleplerinin sonucu olarak KUTSO hizmet binasının zemin katındaki 500 m2 lik alanın tadilat yapılarak hizmet binası olarak tahsis edilebileceği öngörülmesine karşın, şehir merkezinde olması ve ihtisas gümrüğü olabilme becerisinden hareketle yoğun hizmete cevap veremeyeceği taraflarca kabul edildiğinden, bu yerden de vazgeçilmişti.

Zaman ilerliyor! Ancak, halen daha hizmet binasının yerine bile karar verilememiş, gösterilen yerlerin de gerekçeli sebeplerden uygun olamayacağı ifade edildikçe, gümrük müdürlüğünün kurulmasında takipçi olan tüm kesimlerden kendi açılarından haklı eleştirilere konu edilmeye; hatta bu kurucu müdür acaba Gümrük Müdürlüğünün kurulmasını istemiyor muydu? sorularına kadar, söylemlere başlanılmıştı.

Kaldı ki! Onlar’a göre karakol binası zaten vardı ve öyle ya da böyle oraya konuşlanılması yeterliydi…

Benzeri söylemlerin arttırıldığı ve neredeyse yeni bir şey yapabilme hayalimiz “gerçekten hayalde mi kalacaktı” özeleştirisi yapacağımız ana gelinmişti ki; Zafer Kalkınma Ajansının yeni hizmet binasının boş olduğu dikkatimizi çekti, Valilik makamı tekrar ziyaret edilerek geçici de olsa Kütahya-Afyon çevre yoluna sıfır, yan parsellerde belediyeye ait boş arazilerin bulunduğu, ön kısmının TIR araçlarının girişine müsait olduğu, kalıcı tesislerin tadilat veya yeniden inşaasına kadar bu yerin gümrük hizmet binası için gayet yeterli ve uygun olacağı tüm kesimlerce kabul gördü ve o andan itibaren Müdürlüğümüzün kuruluş serüveni yeniden başladı.

Bundan sonraki işlemler ise aşağıdaki gibi gerçekleştirilmiştir.

KURULUŞ KRONOJİSİ ve YAPILAN İŞLEMLER

27.11.2014 - Bölge Müdürlüğümüz aracılığı ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından beş adet resmi mührün darphaneden temin edilmesi için başvuru yapılmış,

03.12.2014 – Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine, yeni hizmet binalarında gümrük idaresi için yer tahsis edilip edilemeyeceği yazılı olarak sorulmuş,

15.12.2014 – Kurulacak Gümrük Müdürlüğü kuruluş masraflarının karşılanıp karşılanmayacağı hususunda KUTSO başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımlı yazı gönderilmiş,

16.12.2014 – Tahsisi öngörülen bölümlerde gümrük hizmetlerinin yapılabilmesi için gerekli bölmeler ve en az 30 personelin istihdam edilebileceği banko, mefruşat ve elektronik araç/gereç ihtiyaçlarının tespiti yapılarak, bunlara ilişkin ölçekli yerleşim planı hazırlanmış,

18.12.2014 – Zafer Kalkınma Ajansının cevabi yazılarında Yönetim Kurulundan yer tahsisi için uygunluk alınmış,

18.12.2014 – Bakanlık makamı onayı ile Müdürlüğümüze bağlı Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği, Bölge Amirliği olarak ihdas edildi,

23.12.2014 – Kurucu Gümrük Müdürü ve Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri arasında ön protokol imzalanmış (geçici tahsis yapılması nedeni ile yapılacak tadilatlardan binanın mütemmim cüzi olacak unsurların, taşınma sırasında ajansa bedelsiz bırakılması karşılığında kira ücreti talep edilmemiş ve kalıcı gümrük binasının teslim edilmesine kadar da kullanım hakkı olduğu protokole eklenmiştir),

– Ön protokolün imzalandığı ile BİLGE ve EBYS sistemlerinin kurulabilmesi için gerekli ön incelemenin yapılabilmesi için gerekli işlemlerini ikmali bağlamında Bölge Müdürlüğü bilgilendirilmiş,

– KUTSO Yönetim Kurulundan alınan cevabi yazıda; Valilik makamının yapacağı organizasyon içinde her türlü desteğin verileceği deklere edilmiş,

24.12.2014 – Müdürlüğümüz için tahsis edilen toplamda 3 salondan müteşekkil 500 m2lik servisler için belirlenen alanda ve ara katta bulunan 100 m2lik arşiv bölümünde yapılması gereken işçilikler için Kütahya da mukim inşaat firmalarından keşif yaptırılmış ve anlaşma sağlanılan X firmasına iş emri verilmiş,

25.12.2014 – İhtiyaç duyulan ve detaylı bir araştırma sonrası yerleşim planına göre tespit edilen mefruşat ve banko sistemleri için DMO Eskişehir Bölge Müdürlüğü üzerinden Mart 2015 döneminde kredili alım yapılması için ürün kodları anılan makama yazılı olarak bildirilmiş,

27.12.2014 – Kuruluş giderleri için genel bütçeden herhangi bir ödenek tahsis edilmediği bilinmesine karşın yine de Destek Hizmetleri Birim Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlıklarıyla görüşmeler yapılmış 23 Bin TL ve 13 adet bilgisayar dışında herhangi bir ödenek veya demirbaş teslimi yapılamayacağı öğrenilmiş,

28.12.2014 – Bölge Müdürlüğümüzden gelen teknisyenler ve şahsım tarafından yapılan fizibilite sonrası ihtiyaç duyulan; sistem odası, yerleşim planına göre network ağının kurulması, güvenlik kamera sistemleri, yazıcılar, fotokopi makinaları, santral ve telefon hatları vs. ihtiyaçlarımız belirlenmiş ve bunlara ilişkin alınan tekliflerden Y firmasının teklifi kabul edilerek gerekli iş emri verilmiş,

29.12.2014 – Belediye Başkanlığına yazılı olarak adresimiz bildirilmiş, İl’in şehirlerarası yollardan İl’e giriş kavşakları başlamak üzere Müdürlük hizmet binamıza kadar karayolları mevzuatı gereği eklenmesi gerekli yol-yön tabelalarının biran evvel eklenmesi gerektiği hatırlatılmış,

31.12.2014 – Adres belirlenmiş olduğu için görev alanına göre ilgili 30 Ağustos Vergi Dairesinden kurumsal Vergi Numarası alınmış,

– Telekom İl Müdürlüğünden beş adet telefon hattının bağlanması için gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiş,

– İl ekonomisi ve dış ticaret potansiyeli daha önce tespit edildiğinden dolayı tarımsal ürün ihracatının yapıldığı ve ihtisas gümrüğü olma ihtimallerinden hareketle, Tarım İl Müdürlüğü yazılı olarak Gümrük Müdürlüğünün kurulmaya başlandığı ve ithalat/ihracat işlemlerinde uygunluk vermeleri gerektiğinde bu hususta kurumsal mevzuatlarının il bazında değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulacak yeni düzenlemelerin gerekmesi halinde şimdiden tedbir alınması hususu paylaşılmış,

13.01.2015 – Defterdarlık Kütahya Muhasebe Müdürlüğüne Müdürlüğümüz vergi numarası, adres ve telefon bilgileri bildirilerek “Müdürlüğümüzden yapılacak ithalat/ihracat işlemlerinde yapılacak vergilerin tahsili ve diğer mali işlemlerin yürütülmesi için” gerekli sistem tanıtımlarının yapılması talep edilmiş, akabinde Gümrük Saymanlık kodu ve Muhasebe Saymanlık kodları belirlenmiş,

16.01.2015 – Kütahya dinamiklerinin KUTSO koordinatörlüğünde 150 Bin TL civarında maddi destek verebilecekleri deklere edildiğinden, kuruluş çalışmalarında ihtiyaç duyulacak ek ödenek (DMO nezdinde yapılacak teminler için) Bölge Müdürlüğümüz aracılığı ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından talep edilmiş,

19.01.2015 – Bölge Müdürlüğümüz aracılığı ile Zafer Havalimanını müdürlüğümüze 45 km. uzaklıkta olması, 18.12.2014 tarihinde Gümrük Muhafaza Bölge Amirliğinin ihdas edilmesi hususlarının birlikte değerlendirilerek en az iki araç tahsisi talep edilmiş,

22.01.2015 – Vakıfbank Kütahya Şubesine POS Cihaz ve GÜMKART için gerekli başvuru yapılmış aynı zamanda veznede kullanılacak bilgisayar ve vuruşlu yazıcının da bankaları tarafından temin edilip edilemeyeceği hususu da bilgilendirme istenilmiş,

23.01.2015 – Fiziki koşullar, mefruşat ve bilgisayar alt yapıları tamamlandığından Sistem Odasının BİLGE sistemine uyumlaştırılması ve 13 adet bilgisayarın kurulması için Bölge Müdürlüğüne hazır olduğumuz deklere edilmiş,

24.01.2015 – Bina içindeki bölmeler bitirilmiş, mefruşatlar teslim alınmış, güvenlik kamera sistemleri ve network alt yapısı tamamlanarak teslim alınmış,

26.01.2015 – Müdürlüğümüz adına düzenlenen beş adet mühür Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden temin edilerek teslim alınmış,

27.01.2015 – Kurucu Gümrük Müdürü olarak atandığım 14 Kasım 2014 tarihli Bakanlık Olurlarında aynı zamanda geçici görevlendirilen 1 kısım amiri, 1 muayene memuru, 1 gümrük memuru ve 2 muhafaza memurunun ilişik kesmeleri talep edilmiş ve bahsi geçen personel 30.01.2015 tarihinde görevlerine başlamış,

30.01.2015 – Müdürlüğümüzün fiilen faaliyete başladığı başta Bölge Müdürlüğümüz olmak üzere KUTSO ve diğer kuruluşlara yazılı olarak bildirilmiş,

- Hizmet binamızın bitişik parsellerinde Belediyeye ait arazilerin olması hususu da dikkate alınarak, gerek çevre yolundan TIR araçlarının gümrük hizmet binamızın ön kısmına yanaşabilmeleri için yol ve park çalışmalarının yapılması ve gerek ise geçici depolama için girişimde bulunabilecekleri yazı ile bildirilmiş,

- Bölge Müdürlüğümüz aracılığı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından EBYS ve İdari Kimlik Kodu talep edilmiş,

- Zafer Kalkınma Ajansının kiracısı olmamız ve kurumlarının resmi açılışı da henüz yapılmamış olduğundan Müdürlüğümüz Resmi açılış töreninin bahsi geçen kurumla birlikte açılmasının uygun olacağı Bölge Müdürlüğümüze bildirilmiş,

02.02.2015 – Personelin boş vakitlerinde zaman geçirebilmeleri için teras kata 2 adet masa tenisi kurulmuş,

03.02.2015 – Fiilen faaliyete başlamaya hazır olduğumuz ve 161900 BİLGE Sistemi kodumuzun ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi Bölge Müdürlüğümüzden talep edilmiş,

- Ticari, Ekonomik ve Politik gerekçeler ile ulusal kalkınma projeleri bağlamında Kütahya Gümrük Müdürlüğünün Porselen ve Seramik eşya ithalatında yetkilendirilmesi konusunda düzenlenmiş rapor Bölge Müdürlüğümüz aracılığı ile Bakanlık Makamına aktarılmış,

04.02.2015 – DMO Eskişehir Bölge Müdürlüğü aracılığı ile kapalı/raylı arşiv dolapları/sistemi siparişi verildi, aynı yerde Kaçak Ambarı için ayrı bir bölme yapılarak eşya istifi için raf sistemi sipariş verilmiş,

05.02.2015 – Fiilen faaliyete başlamanın keyfiyetiyle Valilik Makamı, Belediye Başkanlığı, KUTSO Yönetim Kurulu, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Cumhuriyet Başsavcısı ziyaret edilmiş ve müdürlüğümüz faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmış,

06.02.2015 – Müdürlüğümüzdeki işlemlerde kullanılmak üzere güvenlik mühürleri ve sonlandırma kaşeleri Bölge Müdürlüğümüzden temin edilerek ilgili arkadaşlarımıza zimmetle teslim edilmiş,

– Geçici görev başlayan personel üzerinden görev dağılımı, gümrük mühürlerinin kullanımı talimatı, güvenlik mühürlerinin zimmeti ve mesai saatleri dışında çalışma ücretleri ile görev yollukları ile ilgili Müdürlük Emir’leri çıkarılarak personele tebliğ edilmiş,

– İlk gümrük işlememiz ikinci iskele konteynır yüklü İHRACAT beyannamesi konusu eşyanın çıkış işlemi gerçekleştirilmiş,

– Zafer Havalimanı Mülki Amirliğine Gümrük Müdürlüğü olarak fiilen faaliyete başladığımız ve yurt dışı geliş-gidiş seferleri ile dahili seferlerde transit yolcu olması durumunda hizmete hazır olduğumuz bildirilmiş,

– Aynı gün Zafer Havalimanı işletici kuruluşu olan IC İçtaş firması ile Müdürlüğümüz arasında imzalanan ön protokol ile havalimanında 5 hizmet ofisi ve 1 adet de üst katta Makam odası olmak üzere 6 ofisin, 2 adet X-Ray cihazı, ofislerde bulunan mefruşat ve bilgisayarların gümrük hizmetlerinde kullanılması için tahsisi yapılmış,

- Havalimanında görevlendirilecek personelimizin servis ve yemek ihtiyaçlarının da havalimanı işletici kuruluş tarafından karşılanacağı ön protokole eklenmiş,

09.02.2015 – Dumlupınar Üniversitesi Rektörü makamında ziyaret edilerek, gümrük-dış ticaret alanında eğitim faaliyeti sürdüren tüm bölümlerinin Müdürlüğümüz ile işbirliği yapabileceği, hizmet binamızda bulunan konferans salonu kullanılarak ünite bazında yerinde uygulamalı eğitime katkı verebileceğimiz belirtilmiş,

10.02.2015 – Bakanlığımız şartnamesinde belirtilen yazılıma uyumlu olmak kaydıyla yüz tanıma sistemli elektronik kapı/turnike sistemi siparişi verilmiş,

11.02.2015 – Kuruluş  sürecinde yapılan ve Kütahya dinamiklerince karşılanacağı belirtilen teslimlere ilişkin ödemelerin yapılabilmesi için KUTSO Yönetimine alınan teslim belgeleri yazı ekinde gönderilmiş,

ve bu son işlemle Müdürlüğümüzün tüm ihtiyaçları karşılanarak kurulum faaliyetleri sonlandırılmıştır.

SONUÇ ve TEŞEKKÜR

Kütahya Gümrük Müdürlüğünün ilk kurulması talep edildiği süreçte ihtisas gümrüğü olmasının amaçlandığı bilindiğinden, kuruluş çalışmaları da bu mahalde yürütülmüş ve alt yapısının genel idare bütçe ödenekleri kullanılmadan Kütahya dinamiklerince karşılanarak yukarıdaki süreçle sonuçlandırılmıştır.

Kütahya Gümrük Müdürlüğü’nün ihtisas gümrüğü olarak yetkilendirilerek faaliyetine devam edebilmesi durumunda, Zafer Havalimanının kargo taşımacılığı yönüyle de etkin kullanılmasının sağlanacağı, Kütahya ve civar illerinin kalkınmasında lokomotif görevi üstleneceği ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı uygulamalarının ülke ekonomisinin bütününde 2023 hedefleri doğrultusunda bölgesel kalkınmada doğrudan veya dolaylı etkili olabileceği öngörülebilmelidir.

Kamu hizmetinin yerinde, etkin ve verimli şekilde muhataplarına sunulması, kamuoyunun bilinçlendirilmesi, üniversiteler  başta olmak üzere diğer ilgili kurumlarla yakın diyalog kurulması; kurumsal kimliğimizin normlaşmasında katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Hayalle başlayan ancak, zaman içinde kabul görüp 60 gün gibi kısa bir süre zarfında yeni bir gümrük müdürlüğünün tam tekmil kurulabilmesinde emeği geçen, başta Genel Müdürüm ve Bölge Müdürüm olmak üzere sayın Kütahya Valimize, Belediye Başkanımıza, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine, OSB Genel Müdürü ve tabii ki fitili ateşleyen sayın İl Ticaret Müdürüme, inşa ve elektronik alt yapı ile mefruşat temininde sıra dışı isteklerimi karşılayan tüm kesimlere sonsuz teşekkür eder, ayrıca sabır ve anlayışlarından dolayı aileme de şükranlarımı sunarım.

Bu duygu ve düşüncelerle en genç taşra teşkilatımız olan Kütahya Gümrük Müdürlüğü’nün hayırlı uğurlu olmasını dilerim.

 

Osman ERDOĞAN

Kütahya Kurucu Gümrük Müdürü

PC Gümrük Külliyatı Yapımcısı

O.Erdogan3@gtb.gov.tr