Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
 
 
 

 
PC Gümrük Külliyatı Kullanım Kılavuzu

Genel Kullanım

 • Mevzuat Metin yazı rengi sabit (siyah), normal ve 11 punta ile yazılmıştır. Metin içinde farklı yazı veya taban rengi var ise, atıfta bulunulan yerlere köprü olduğu veya izahat olduğu veya açıklama düşüldüğü anlamına gelmektedir.
 • Yazı rengi mavi ve Mouse (fare) imleci “el şeklini” alıyorsa, atıf yapılan mevzuata köprü var demektir. Tıklanması halinde atıfta bulunulan yere direkt geçecektir.
 • Yazı taban rengi sarı ise, açıklama var demektir, mouse imleci üzerinde bekletildiğinde gerekli açıklama ayrı bir pencere içinde belirecektir. (Kullanılan Office programının versiyonuna göre farkllık göstermektedir.) Bunun için ayrıca, “Sunuş Yardım” bölümündeki “Açıklama ve Ayarlar” kısmını inceleyiniz.
 • Kanun ve diğer mevzuat Madde metinlerinden sonra veya önce ilgili diğer mevzuat dökümanlarına köprü kurulmuştur. Özellikle Genelge ve Tasarruflu Yazılar numaralandırılmıştır. Her bir köprüyü tıklayıp girmeden önce farenin(mouse) harfler üzerinde 1-2 saniye bekletilmesi durumuda genelge veya yazının içeriği belirecektir.
 • Köprü vasıtasıyla açılan her mevzuat ayrı bir dosya olarak açılmakta ve bu da programın daha etkin ve hızlı kullanılmasını sağlamaktadır. Köprüyle başka mevzuata geçildiğinde, pencerenin sol sol üst kısmında yön okları belirecektir. Oradan ileri ve geri gidebilirsiniz. Ancak, bu fonksiyon Office 2000 versiyonunda sorunsuz çalışyor olmasına karşsın, Office XP nin yama ve güncellemelerini yapmamış iseniz sadece bir kez ileri veya geri çalışacaktır.
 • Her ne konuda araştırma yapılacaksa yapılsın, eğer Gümrük Kanununda yer alan ya da Gümrük Kanununun atıfta bulunduğu bir konu ise, “Gümrük Kanunu” butonundan yola çıkılması daha kestirme ve daha kapsamlı olacaktır.
 • Açılan mevzuat metninin içinde birer sayfa yukarı ya da aşağı kaydırılması, tek tuşla ilk sayfaya ulaşılması gibi hususlarda, mouse(fare) yerine kısa yol tuşlarının kullanılması daha kolaylık sağlayacak ve zaman kaybını da önleyecektir.
 • Bunun için;
 • Bir sayfa aşağı kaydırma: Page Down ,
 • Bir sayfa yukarı kaydırma: Page Up ,
 • İlk sayfaya gitmek için: Ctrl + Home; son sayfaya gitmek için Ctrl+End tuşlarına birlikte basılması yeterli olacaktır..
 • Yapılan inceleme ve araştırmanın çeşitliliğine göre PC Gümrük Külliyatı bir çok word dosyası açacaktır. Her bir dosyayı tek tek kapatmak zaman alacağından bunu kısa yoldan yapmak da mümkündür. Açılan metinler kapatılacağı zaman, herhangi bir açık olan mevzuat sayfasının sol üst kısmında bulunan, Dosya bölümünden “Dosya/Çıkış” butonuna “Shift Key (klavyede mevcut bulunan Üst Karakter Yazma Tuşu)” tuşuna birlikte basmanız yeterli olacaktır.

PC Gümrük Külliyatı’nda GÜMRÜK KANUNU ve İlgili Diğer Mevzuatın Takibi

 • Şekilde görüldüğü üzere, Kanun ve ilgili diğer mevzuat metinlerinin metin rengi sabittir (siyah).
 • Mavi Yazı rengi, Köprü kurulduğu; Sarı yazı rengi, açıklama-izahat yapıldığı anlamına gelmektedir.
 • Madde metin sonunda belirtilen genelge ve tasarruflu yazıların numaralarının üzerine mouse tutulduğunda, ilgili mevzuat metninin kısaca içeriği sarı pencere içinde belirmektedir.
 • Köprülerle yapılan geçişler sonrası üst kısımda beliren geri-ileri ok ile mevzuat metinleri arasında sörf misali gezinti yapılabilmektedir.
 • Yazı metni Word tabanlı olduğu için istenilen kısmın bloklama-kopyalama-yapıştır tekniği ile istenilen metne aktarılması mümkün kılınmıştır.

 PC Gümrük Külliyatı’nda eşya Tarife Tespiti

 • Tarife Tespiti 3 aşamalı yapılabilmektedir.
 • 1- Tarife Pozisyon Metinlerinde Arama: Özellikle ismen geçen tarifenin tespitinde kullanılması tavsiye olunur. Aratılan kelime ve/veya kavramla ilgili olarak bulacağı tüm GTİP leri tek sayfa içinde gösterecektir.
 • 2- Bağlayıcı Tarife Bilgilerinde (BTB’ler) Arama: Yürürlükte bulunan bağlayıcı tarife bilgilerinden yararlanarak tarife pozisyon numarası aratılan eşyanın bire bir karşılaştırması yapılarak tarife tespiti yapılabilmektedir.
 • 3- Eşya Fihristinde Arama: Bu bölümde, eşyanın ticari terminoloji ve/veya piyasa ismine göre Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarasının 4’lü veya 6’lı bazda araştırmasını yapabilirsiniz. Bulunan seçeneklerden direkt ilgili tarife pozisyon numarasının olduğu yere geçiş yapılarak kesin GTİP tespiti yapabilir ve oradan da ithalat - ihracatta Risk Kriterlerini inceleyebilirsiniz.
 • İş bu eşya fihristinin hazırlanmasında, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.08.2002 tarihli 24845 sayılı R.G. ile yayımladığı Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Eşya Fihristi) Seri No 1 kaynak olarak kullanılmıştır.
 • Arattırılacak eşya ismi "hece" olabilecek kadar az harf içeriyorsa, eşya isminden sonra bir boşluk bırakıldıktan sonra arattırılması tavsiye olunur. Örn. "bal" isimli eşyayı arattırmak için "l" harfinden sonra bir boşluk bırakılması uygun olacaktır.
 • Şekilde de görüldüğü üzere Tarife Tespitini; Dönemsel, Türkçe ve İngilizce olmak üzere üç ayrı veri tabanında ve üç ayrı şekilde tespit edebilirsiniz.
 • 1.Yöntem; Tarife Pozisyon Metinlerinde Arama ile, yürürlükteki tarife cetvelinde ismen geçen eşyanın tespitini GTİP numarası veya eşya isminden yola çıkarak,
 • 2.Yöntem; Bağlayıcı Tarife Bilgilerinde (BTB) eşya ismi ve/veya GTİP’ndan yola çıkarak eşyanın fotoğrafı eşliğinde 12 haneli Tarife Pozisyon Numarasını,
 • 3.Yöntem; Eşya fihristinden yola çıkarak bulunan 4 veya 6 lı GTİP numaralarından yürürlükteki tarife cetveline geçiş yapılarak tam tarife tespiti, yapılabilmektedir.
 • Tespit edilen tarifeden de direkt İTHALAT-İHRACAT kritiği yapabilir, sonuçları tablo şeklinde çıktı alabilirsiniz.

 

PC Gümrük Külliyatı’nda İthalat-İhracat Risk Kritiği, İthalat Rejim Kararına göre Gümrük Vergileri ve 474 Sayılı Kanun Gereğince Kanuni Gümrük Vergilerinin Takibi

 • Bu bölüm, GTİP numarası bazında belirlenmiş olan kısıtlama ve ticaret politika önlemlerini (Damping, Kota, Gözetim, Tarife Kontenjanı, Dış Ticaret ve Standardizasyon ile İthalat Tebliğleri v.s.), İthalat Rejim Kararı Ek Listelerine göre Gümrük Vergi oranların, 474 sayılı Kanuna göre Kanuni Vergi oranlarını ve Gümrük Genel Tebliğleri, Özel Tüketim Vergisi Oranları, Bağlayıcı Tarife Bilgileri, Tahlile Tabi Eşya Listesi, Gümrükler Genel Müdürlüğünün GTİP numarası ve/veya eşya ismine göre Dağıtımlı uyarı, ihbar ve uygulamaya yönelik Genelge ve Tasarruflu yazılarını kapsamaktadır.
 • Bununla birlikte KDV, KKDF ve Bandrol Ücretleri GTİP bazında belirlenmemiş olduğundan dolayı bunlara ayrıca link verilmiştir.
 • Amaçlanan faydaya ulaşabilmek için Uyarı (Soru İşaretleri) Butonlarındaki tanım ve tarifler doğrultusunda kullanılması gerekmektedir. İş bu “Risk Kriterleri” penceresi ve atıf yaptığı mevzuat metinleri sadece yol gösterici niteliktedir. Hiçbir hal ve karda Kaza-i Merciler nezdinde kaynak olarak gösterilemez.
 • Şekilde görüldüğü gibi, GTİP numarasından yola çıkarak, İthalat veya İhracat gümrük işlemlerindeki risk kritiği yapabilir, İthalat Rejim Kararı Vergi Oranlarını 2002, Kanuni Vergi Oranlarını 2003, İthalat-İhracat Risk Kritiklerini ise 2004 yılından başlayarak dönemsel olarak bulabilirsiniz.
 • Kritik sonuçlarını Exel ortamında tabloya çevirip, yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.
 • Her ne kadar amacı “RİSK”i KRİTİK etmek olsa da aynı zamanda, İthalatta ve İhracatta işlem prosedürlerini önceliğine göre sıralayarak hizmete sunmaktadır.

 


PC Gümrük Külliyatı’nda; Risk Kritiğinin birden fazla ve çok yönlü kullanılabilmesi.

 • Şekilde görüldüğü gibi, Risk Kritiği penceresi birden fazla açılabilmekte ve araştırma yapılan GTİP numarası kaç haneli yazılmış ise aynı isimle Bilgisayarınızın Başlat çubuğunda sıralanmaktadır.
 • Aynı GTİP numarası dönem değiştirilerek aynı anda birden fazla da araştırılabilir.

 


 

PC Gümrük Külliyatı’nda Mevzuat Arama

 • Mevzuat arama motorunu kullanmadan önce, araştırdığınız konunun kesinlikle 50 ayrı branşta sınıflandırılmış olan “Tasarruflu Yazılar” bölümüne gidilerek araştırılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz.
 • Çünkü, Tasarruflu Yazılar; daha önce sorun haline gelmiş olayları çözüme kavuşturan ya da yorum farklılıklarının giderilmesini sağlayan Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ya da ilgili diğer kuruluşların dağıtımlı talimat yazılarını içermektedir. Bu bağlamda, araştıracağınız konuyla örtüşen benzer bir yazı bulunması durumunda, gerek yazıya ve gerekse onun atıf yaptığı ilgili diğer tüm mevzuat metinlerine (hatta atıf yaptığı ilgili mevzuatın maddelerine) direkt ulaşabilirsiniz.
 • Tasarruflu Yazılarda yapılan araştırmaya rağmen yine de istenilen sonucu alamadıysanız, iş bu Mevzuat Araştırma motorunu kullanabilirsiniz. İstenilen hususun ana fikrini veya özellik taşıyan bir kelimeyi veya kavramı mümkün olduğu kadar az kelime ile yazmak ve mümkünse alan seçimi yaparak aratmak yeterli olacaktır.
 • Örnek olarak, maherce iade işlemi ile ilgili bir konuyu araştırmak istiyorsunuz, ancak bu konu da bir tebliğin varlığını biliyorsunuz, bu durumda “mahrece” kelimesi yazılır (tırnak kullanılmayacak) ve “Tebliğler ve Dış Ticraet Mevzuatı” alanı seçilerek aratma başlatılır.
 • Arama bittiğinde alt kısımda kaç adet ilgili mevzuat bulduğunu rapor edecektir. “Yazdır” butonu ile bu listeyi yazıcıdan çıktı olarak alabilir ya da “Oku” butonu ile mevzuat metnini açabilirsiniz.
 • Araştırmanın ilk önce 51 adet ayrı branşa ayrılmış olan Tasarruflu Yazılar bölümünden yapılması, istenilen sonuca ulaşılamaz ise Mevzuat Arama bölümünün kullanılması tavsiye olunur.
 • Araştırılacak konuyla ilgili olarak anahtar kelime seçilerek arama yaptırılması durumunda (şekilde verilen örnekte olduğu gibi) ilgili Kanundan başlamak üzere diğer tüm mevzuat metinleri 3 saniye içinde listelenecektir.
 • Kelime yerine kavram yazılması durumunda da arama yapılabilmektedir. Aynı kavrama rastlanamaması durumunda kelimeleri tek tek aramayı önermektedir.
 • Bulunan satırlardan hangisi aktifleştirilirse, söz konusu mevzuatın içeriği alt kısımda belirecektir.

 PC Gümrük Külliyatı’nda Türkçe Dış Ticaret & Gümrük Terimler Sözlüğü ve 27 Bin Kelimelik İngilizce Teknik Sözlük

 • Terimler sözlüğü 'Türkçe' ve 'İngilizce' olmak üzere iki ayrı dilde hazırlanmıştır. Türkçe sözlük sadece Gümrük ve Dış ticaret terimlerini; İngilizce sözlük ise 26 bin kapasiteli teknik sözlüğü içermektedir. Sözlük ekrana geldiğinde İngilizce bölümü aktiftir, Türkçe kelime ve/veya terim arattırılacaksa öncelikle 'Türkçe' butonu aktifleştirilmelidir. Arattırılacak terimin ilk hecelerinin yazılması halinde kelimeler bir alt bölümde sıralanacaktır. Klavyedeki yön oklarıyla (aşağı-yukarı) veya mouse marifetiyle istenilen kelime ve/veya terim tıklandığında açıklama ve/veya tanımı yan pencerede görülecektir.
 • Türkçe Sözlük; Dış Ticaret ve Gümrük Terimleri Sözlüğünü içermektedir.
 • İngilizce Sözlük; 27 bin kelime ve/veya kavram kapasiteli Teknik Sözlüğü içermektedir.
 • Arattırılacak kelimenin harfleri yazıldıkça alt kısımda yazılan kısımla aynı olan bütün kelimeler listelenecektir. Mouse veya yukarı-aşağı ok tuşlarıyla istenilen kelime tercih edilebilir.

 PC Gümrük Külliyatı’nda, Faiz, Gecikme Zammı, Gecikme Zammı Oranında Faiz, KKDF Cezai Faizi ve Kanuni Faiz Hesaplaması.

 • Gümrük Mevzuatında faiz hesaplaması 6 ayrı kategoride sınıflandırılmaktadır. Vergi yükümlülüğünün başladığı tarih itibariyle TL veya YTL cinsinden hesaplama yapılmasına imkan sağlanmıştır.
 • Özellikle teminatlı alacakların faiz hesaplamasında gerek devlet kaybının önlenmesi ve gerekse yükümlünün mağdur edilmemesi için 05.02.2000 tarih öncesi ve sonrası olmak üzere iki ayrı tabloya yer verilmiştir.
 • KKDF cezai faizinin gerek faiz oranları ve gerekse ceza katları dönemsel değiştiğinden dolayı KKDF Cezai Faiz hesaplama tablosu da ayrıca yapılmıştır.
 • Tablonun kullanım tekniğine ilişkin olarak tablo içinde kırmızı renkte üçgen işareti bulunan hücrelerde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

 


PC Gümrük Külliyatı’nda Kaçak Eşyaya Mahsus Tespit Varakası (KEMTV) Düzenlenmesi

 • Sigaralar için 1998 Ocak ayından günümüze,
 • Mazot, Fuil Oil ve Benzin için 1998 Temmuz ayından günümüze kadar,
 • Sadece eşya ismi, miktarı ve dönem tarihi yazılarak ilgili döneme ait Gümrüklenmiş Değer otomatik olarak hesaplanmakta ve KEMTV sını çıktı olarak alabilmeyi sağlamaktadır.
 • 01.01.1998 tarihinden günümüze USD/$ ve 01.01.1999 tarihinden günümüze EURO Kur değerleri de Sigara için hesaplama yapan KEMTV sı tablosunda bulunmaktadır.

 

 

GÜNCELLEMELER

 • GÜNCELLEME TAKİBİ Güncelleme yaptıktan sonra, yapılan güncelleme ile nelerin eklendiği veya değiştiği gibi konuları liste halinde takip debilirsiniz. Aynı zamanda Resmi Gazete’de yayımlanan bir mevzuatın yayım tarihine göre araştırılması da bu bölümden yapılmaktadır. Güncelleme listeleri belirli tarihler aralığında yapılan değişiklikleri içerdiğinden ve bu tarihler, Gümrük ve Dış Ticaret mevzuatına ilişkin Resmi Gazetede yayımlanan bir mevzuat olduğu durumlarda belirlendiğinden, istenilen tarih aralığındaki listeden resmi gazete yayım tarihine göre mevzuat metinlerine ulaşabilirsiniz. Ancak, Pc Gümrük Külliyatı’nın temel amacı, mevzuatın uygulama ve teorik alanlarını birleştirmek olduğundan dolayı, sadece (ilgili mevzuat içeriğinde değişiklik yapan) ve Resmi Gazete’de yayımlanan herhangi bir mevzuat metni, onunla ilgili asıl mevzuatın bünyesinde bulunmaktadır. 
   
 • GÜNCELLEME DUYURULARI Programa eklenen veya mevzuat üzerinde değişiklik yapılan metinler günü birlik internet ortamında yayımlanmaktadır. Bu bölümden internet ana sayfasına ulaşabilir ve (Duyurular) kısmından da değişiklikleri günü birlik takip edebilirsiniz. 
   
 • ONLINE GÜNCELLEME İnternet kullanıcısı iseniz, program üzerinde yapılan değişiklikler ortalama 10 günde bir internet ortamında aboneler için serbest bırakılmakta ve Online Güncelleme yapılması sağlanmaktadır. İnternete bağlandıktan sonra (Online Güncelleme) seçeneğini tıklamanız ve yönlendirmelere göre seçim yapmanız güncelleme için yeterli olacaktır.

Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 numaralı
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları