Ana Sayfa     Referanslar     İletişim  
 
 
 

 

TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından: 14.03.2023 Tarih ve 32132 Sayılı R.G.

MADDE 1- 11/5/2021 tarihli ve 31481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Deprem bölgesinde görevli personel

GEÇİCİ MADDE 7- (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan personelden 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla olağanüstü hâl ilan edilen deprem bölgesi illerindeki hizmet birimlerinden EK-1A’da yer alan cetvelde belirtilenlerde görev yapanların hizmet puanları, aynı cetvelde belirlenen düzeye yükseltilerek hesaplanır.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki personelden;

a) Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde görev yapanların bu hizmet birimlerinde geçen hizmetleri, EK-1’de yer alan cetvelin 4 yıl hizmet süresi bulunan 2 nci hizmet bölgesinde geçmiş sayılır.

b) Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü, Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü ve Yayladağı Gümrük Müdürlüğünde ikinci bölge hizmetini yapmakta olanlar için talep etmeleri halinde, bu hizmet birimlerinde geçen hizmetleri EK-1’de yer alan cetvelin 3 yıl hizmet süresi olan 3 üncü hizmet bölgesinde geçmiş sayılır.

(3) Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü ve Adıyaman Gümrük Müdürlüğünde görev yapan personel için ikinci fıkranın (a) bendi, İslahiye Gümrük Müdürlüğünde görev yapan personel için ikinci fıkranın (b) bendi bu hizmet birimlerinde fiilen çalışmanın başlaması halinde kıyasen uygulanır.

(4) Bu madde uyarınca hizmet süresinin hesaplanmasında, çalışılan hizmet biriminde geçen süreler o hizmet birimi için belirlenen hizmet süresine yüzdelik olarak oranlanır.

(5) Bu madde hükümleri 6/2/2023 tarihinden itibaren geçen hizmetler için 1 yıl süre ile uygulanır. Bakanlık bu süreyi 1 yıla kadar uzatabilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe EK-1’den sonra gelmek üzere ekte yer alan EK-1A sayılı cetvel eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

“EK-1A

DEPREM BÖLGESİNDE GÖREVLİ PERSONELİN HİZMET PUANLARI

 

HİZMET BİRİMİ SIRASI

BİRİM ADI

BULUNDUĞU İL

BAĞLI OLDUĞU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET PUANININ YÜKSELTİLECEĞİ DÜZEY

1

Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

HATAY

DOĞU AKDENİZ (HATAY)

2 NCİ HİZMET BÖLGESİNİN TAVAN PUANI

2

Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

MALATYA

FIRAT (MALATYA)

3

Adıyaman Gümrük Müdürlüğü

ADIYAMAN

GAP (GAZİANTEP)

4

Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü

KAHRAMANMARAŞ

FIRAT (MALATYA)

5

Yayladağı Gümrük Müdürlüğü

HATAY

DOĞU AKDENİZ (HATAY)

3 ÜNCÜ HİZMET BÖLGESİNİN TAVAN PUANI

6

Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü

HATAY

DOĞU AKDENİZ (HATAY)

7

Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

HATAY

DOĞU AKDENİZ (HATAY)

8

Zeytindalı Gümrük Müdürlüğü

HATAY

DOĞU AKDENİZ (HATAY)

9

İslahiye Gümrük Müdürlüğü

GAZİANTEP

GAP (GAZİANTEP)

3 ÜNCÜ HİZMET BÖLGESİNİN TABAN PUANI

 


Sıra No 4522   Sıra No 4523   Sıra No 4524   Sıra No 4525   Sıra No 4526

Arşiv  |  Duyurular  |  Ana Sayfa
 
Kullanıcı Dostu
Kolay kullanımlı arayüzü ve
pratik link yapısı.
Güçlü Altapı
%99.9 Uptime sunucularda,
kesintisiz ve hızlı yayın.
Destek Hattı
0850 241 16 85 numaralı
hattımız daima hizmette.
2002'den bugüne
Tüm İthalat ve İhracat Risk Kritikleri arama motoru.


 
Copyright © 2014 Arslan Yazılım Ltd. Şti.
Yazılı izin olmadan kopyalanamaz.
 
Gizlilik Politikası
Kurumsal Destek Yardım

 
Facebook

 
Twitter

 
Google

İletişim Bilgileri
Biyografi
Firmamız Hakkında
Hesap Numaralarımız
Referanslarımız
İlgili Linkler

Manuel Güncelleme
Üye Giriş Paneli
Güncel Duyurular
Online Abonelik
Makaleler

Kurulum Kılavuzu
PC Kullanım Filmleri
Mobil Kullanım Filmleri
MS Vista Ayarları
MS Office Ayarları